Koeling van Datacenters

Nieuwsbericht

De oplossing

De koelingsoplossing die VA Climate adviseert en Addi-cool bouwt, bestaat uit een licht aluminium frame, afgewerkt met kunststof platen, waarbinnen alle techniek is samengebracht. Buitenlucht wordt aangezogen en passeert een filter en een adiabatisch pakket van behandeld papier dat, als dat nodig is, bevochtigd kan worden. De wisselstroomventilator die voor de aanzuiging zorgt, is onderhoudsarm en wordt gereguleerd op basis van de koelbehoefte.

De aangezogen lucht passeert nu de kunststof Recair warmtewisselaar (of hier eigenlijk koudewisselaar) en wisselt energie uit met de lucht die vanuit het datacentrum komt en die daarna weer goekoeld wordt teruggeblazen. Het rendement hier is 93%. Deze wisselaar is volledig onderhoudsvrij. In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan nog een nakoeler worden toegevoegd aan de oplossing: een conventionele compressiekoeling die in noodgevallen voor extra koeling kan zorgen.

Deze oplossing is zeer onderhoudsarm, zeer duurzaam en zorgt voor een aanzienlijke besparing op energiekosten. Een PUE van 1,15 is met deze Recair-oplossing te realiseren. Meer informatie >>

Terug

Meer nieuws

Ton van Arkel

Ton van Arkel is helder in zijn advies

Ton van Arkel is general manager van VA Climaten, een echte specialist op het gebied van klimaatbeheersing in de utiliteit en industrie.

Lees verder >>

Adiabatisch koelen

Waar waternevel verdampt is energie uit de omgeving nodig. Zo daalt de temperatuur van de lucht.

Lees verder >>
Leo Suiker

Leo Suiker van Addi-cool

We geloven oprecht in het adiabatisch koelen van zeer grote ruimtes en zijn ook altijd op zoek geweest naar technieken om met een wisselaar tot een indirecte koeling te komen.

Lees verder >>