Koeling van Datacenters

Nieuwsbericht

Deze techniek heeft zich bewezen

Leo Suiker “We geloven oprecht in het adiabatisch koelen van zeer grote ruimtes en zijn ook altijd op zoek geweest naar technieken om met een wisselaar tot een indirecte koeling te komen. Daarvoor hebben we zelf tal van oplossingen ontwikkeld die, in alle eerlijkheid, geen van allen het rendement haalden wat we zochten. Uiteindelijk zijn we een oplossing gaan bouwen waarin we de warmtewisselaars van Recair hebben toegepast: een zeer geavanceerde, kunststof wisselaar met een enorm rendement. Daarmee blijkt het mogelijk ook grote ruimtes, denk bijvoorbeeld aan een productieruimte van 30.000 m3, te koelen,” vertelt Leo Suiker, directeur van Addi-cool.

Suiker: “We bieden indirect adiabatisch koelen aan als alternatief voor compressiekoeling, met als belangrijkste voordeel: koelen kost zo niets. Of bijna niets. Je hebt bij adiabatisch koelen alleen een ventilator nodig en wat water. Dat mag zelfs regenwater zijn. Je kunt deze gekoelde lucht direct in gaan blazen, maar zelfs als je die lucht gaat filteren, neem je dan veel van buiten mee naar binnen: roetdeeltjes of kerosinedampen bijvoorbeeld. Dat is in het geval van datacenters absoluut onwenselijk omdat dit funest is voor de opgestelde apparatuur. Daarom passen we de Recair Voluminous toe: een enorme warmtewisselaar met een rendement tot liefst 93%. De lucht van het datacenter blijft binnen, terwijl de buitenlucht buiten blijft.”

Leo Suiker benadrukt dat het hier om beproefde techniek gaat: “We hebben inmiddels meer dan 150 van dergelijke systemen gebouwd en geïnstalleerd. Zo kunnen we laten zien dat het rendement enorm is en het onderhoud te verwaarlozen. Doordat we de systemen hier in eigen huis ontwerpen en bouwen is werkelijk alles mogelijk. We kunnen het systeem volledig afstemmen op de koelingsvraag en de bouwkundige situatie. Doordat we vervolgens ook zelf de installatie en de service aanbieden, kunnen we spijkerharde garanties geven over de werking en de betrouwbaarheid van de systemen. We hebben een enorme reputatie opgebouwd met deze techniek en koesteren die door in alles kwaliteit te leveren en die ook te borgen. Dat betekent dat we datacenters niet alleen duurzaamheid en efficiency bieden, maar ook zekerheid.” Meer informatie >>

Terug

Meer nieuws

De oplossing

De koelingsoplossing die VA Climate adviseert en Addi-cool bouwt, bestaat uit een licht aluminium frame afgewerkt met kunststof platen, waarbinnen alle techniek is samengebracht.

Lees verder >>
Ton van Arkel

Ton van Arkel is helder in zijn advies

Ton van Arkel is general manager van VA Climaten, een echte specialist op het gebied van klimaatbeheersing in de utiliteit en industrie.

Lees verder >>

Adiabatisch koelen

Waar waternevel verdampt is energie uit de omgeving nodig. Zo daalt de temperatuur van de lucht.

Lees verder >>