Koeling van Datacenters

Nieuwsbericht

Temperatuur datacenter kan omhoog

Tot pakweg 5 jaar geleden werd voor de datavloer een temperatuur van maximaal 25˚C aangehouden. Eerder zelfs nog lager. Datacenters die de temperatuur verhoogden op de datavloer ondervonden echter geen noemenswaardige problemen. In navolging van de praktijk heeft de American Society for Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) haar advies voor de temperatuur op de datavloer verhoogd. Tot 2010 adviseerde de ASHRAE een temperatuur van 20 tot maximaal 25˚C op de datavloer, dat is nu met twee graden verhoogd naar 22 tot maximaal 27 ˚C.

De ASHRAE is de autoriteit op het gebied van datacenter-infrastructuur en -design. Nu zelfs de ASHRAE aangeeft dat de datavloer warmer mag zijn, zullen gebruikers dat advies overnemen. Met name omdat elke graad warmer minimaal 4 procent energiebesparing oplevert. Een verhoging van de temperatuur maakt ook dat adiabatisch koelen, in combinatie met de Recair Voluminous, eigenlijk in alle gevallen afdoende koeling oplevert voor de Nederlandse datacentra. Recair kan u de langjarige klimaatcijfers tonen en zo bewijzen dat de oplossing die zij aandraagt werkelijk afdoende is. Meer informatie >>

Terug

Meer nieuws

De oplossing

De koelingsoplossing die VA Climate adviseert en Addi-cool bouwt, bestaat uit een licht aluminium frame afgewerkt met kunststof platen, waarbinnen alle techniek is samengebracht.

Lees verder >>
Leo Suiker

Leo Suiker van Addi-cool

We geloven oprecht in het adiabatisch koelen van zeer grote ruimtes en zijn ook altijd op zoek geweest naar technieken om met een wisselaar tot een indirecte koeling te komen.

Lees verder >>

Adiabatisch koelen

Waar waternevel verdampt is energie uit de omgeving nodig. Zo daalt de temperatuur van de lucht.

Lees verder >>